Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO VÀ BÁN HÀNG

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG THỢ SƠN Ô TÔ

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

Tuyển dụng Cố vấn dịch vụ

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

Tuyển dụng Thợ sửa chữa ô tô

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

Tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp

HYUNDAI THIÊN TRƯỜNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Hyundai Thiên Trường- Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công tại Thái Bình theo tiêu chuẩn 3S kinh doanh các dòng xe ô tô Thương mại. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh và nhu cầu lao động, Hyundai Thiên Trường cần

Xem tiếp