TẶNG GÓI PHỤ KIỆN 06 TRIỆU ĐỐI VỚI DÒNG XE New Mighty 110 Series

Chương trình áp dụng riêng đối với các dòng xe New Mighty 110Sp, 110SL, 110XL.

𝑻𝑨̣̆𝑵𝑮 𝑮𝑶́𝑰 𝑷𝑯𝑼̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 𝟲 𝑻𝑹𝑰𝑬̣̂𝑼 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒂 𝒙𝒆 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒅𝒂𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:
👉 𝑫𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒊𝒎 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂
👉 𝗞𝗵𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗰𝘂̛̉𝗮 đ𝗶𝗲̣̂𝗻
👉 𝗕𝗼̣𝗰 𝘃𝗼̂ 𝗹𝗮̆𝗻𝗴
👉 𝗧𝗿𝗮̉𝗶 𝘀𝗮̀𝗻
👉𝗚𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝘂
👉 𝑪𝒐̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̂𝒏
👉 Đ𝗲̀𝗻 𝘀𝘂̛𝗼̛̀𝗻
𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐒𝐏 – 6.8 𝐭ấ𝐧 – Thùng 5m
𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐒𝐋 – 6.7 𝐭ấ𝐧 – Thùng 5,7m
𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐗𝐋 – 6,5 𝐭ấ𝐧 – Thùng 6,3m
Đóng thùng theo yêu cầu – thùng bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng đông lạnh, lắp cẩu, xe chở gia súc – gia cầm,…
💰Hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 5 năm.