CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ CUỐI NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ CUỐI NĂM 2022 TẠI Hyundai Thiên Trường:

𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝟏𝟎% 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐇𝐎́𝐀 Đ𝐎̛𝐍 𝐒𝐔̛̉𝐀 𝐂𝐇𝐔̛̃𝐀 𝐁𝐀̉𝐎 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆

𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐆𝐃𝐒 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞

Chương trình KM áp dụng đối với tất cả các dòng xe tải và xe du lịch.

Thời gian từ 15/12/2022 đến hết 15/01/2023

Dịch Vụ